Word bedrijfsvriend

Samen bouwen we verder aan ons ziekenhuis en iedere donatie telt. Dankzij uw steun wordt het verblijf voor patienten in het IJsselland ziekenhuis een stuk fijner.

Door onderstaand formulier in te vullen wordt u bedrijfsvriend van het IJsselland Ziekenhuis en machtigt u de Stichting Vrienden van het IJsselland ziekenhuis om jaarlijks een bedrag van uw rekening af te schrijven óf u krijgt van ons jaarlijks een factuur.

Fiscaliteit

Volgens artikel 16 van de Wet Vennootschapsbelasting is elke gift van een bedrijf aan een erkende charitatieve organisatie aftrekbaar zonder ondergrens tot een maximum van 50% van de winst en maximaal € 100.000.

Wat kunnen wij u bieden

U verbindt uw naam aan een regionaal ziekenhuis dat betrouwbaar is en vertrouwd, maatschappelijk verantwoord onderneemt en de verbinding zoekt met het bedrijfsleven. Als dank voor uw ondersteuning ontvangt u een schriftelijke bedankbrief ter bevestiging van uw gift, vier keer per jaar het IJsselland bulletin, wordt u uitgenodigd voor bijzondere en informatieve bijeenkomsten en bieden wij de mogelijkheid uw naam en logo op onze website te vermelden. Een goede manier om uw MVO-beleid uit te dragen richting al uw stakeholders.

Wat kunt u doen?

  • Acties. U kunt zelf een actie organiseren en een deel van de opbrengsten bestemmen voor de Stichting Vrienden van het IJsselland ziekenhuis. Maar u kunt ook meedoen aan bestaande acties die georganiseerd zijn vanuit het IJsselland ziekenhuis.
  • Netwerk inschakelen. We zoeken veel nieuwe partners en u kunt ons helpen met nieuwe partners in contact te komen. Laat ons weten wie interessant is.
  • Bekendheid genereren. Door in uw netwerk en in uw uitingen te vertellen over het werk van de Stichting Vrienden van het IJsselland ziekenhuis en waar mogelijk de stichting voor te dragen als goed doel.
  • Evenementen. Niet alleen kunt u zelf een evenement organiseren voor de stichting Vrienden van het IJsselland ziekenhuis, maar ook kunt u worden uitgenodigd voor diverse bestaande evenementen waarbij de vriendenstichting betrokken is. Uw deelname is een laagdrempelige manier om kennis te maken met ons ziekenhuis.

U kunt u aanmelden via dit formulier.