Wie zijn de Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis?

De Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis zijn mensen, bedrijven en organisaties die financieel bijdragen aan projecten die het verblijf in het ziekenhuis of de nazorg na een ingrijpende ziekte draaglijker maken. Vrienden ondersteunen het IJsselland Ziekenhuis door initiatieven van patiënten en personeel financieel mogelijk te maken.

Zij zijn enorm belangrijk omdat zij voor de extra’s kunnen zorgen die helaas niet via het budget van de overheid en zorgverzekeraars bekostigd kunnen worden.

De stichting Vrienden en de keuze van de projecten

Het bestuur van de stichting Vrienden beslist aan welke projecten een bijdrage kan worden geleverd. Dit doen zij natuurlijk in nauw overleg met de medisch specialisten, de afdelingen en de Raad van Bestuur van het ziekenhuis.

Lees meer over:
de projecten die zijn gerealiseerd en
de projecten die nog gerealiseerd gaan worden of op de wensenlijst staan.

Lees het Jaarplan 2021 – 2022.

Het Bestuur:

  • dhr. E. Faassen, voorzitter
  • dhr. G. Abma, penningmeester
  • dhr. W. Groenendijk, lid
  • mw. C. Collignon, lid
  • dhr. B. Sterkenburg, lid
  • dhr. W. Hendriks, lid
  • mw. M. van den Anker, lid
  • dhr. R.A. Reuters, lid (internist IJsselland Ziekenhuis)
  • dhr. mr. A.H. van Wijk MPM, secretaris (voorzitter Raad van Bestuur IJsselland Ziekenhuis)

Het bestuur is onbezoldigd.

Financiële verantwoording