Dag van de Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis

Het bestuur van de Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis organiseerde op 30 oktober 2017 een speciale lunchbijeenkomst voor de (bedrijfs-)Vrienden en Stichtingen die het IJsselland Ziekenhuis een warm hart toedragen. Een uitgelezen kans om een aantal van onze Vrienden persoonlijk te ontmoeten en toelichting te geven over de projecten die zij mede ondersteunen. Ook werden zij geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen en buiten het IJsselland Ziekenhuis.

Tijdens het welkomstwoord sprak Eric-Paul Dijkhuizen, voorzitter van de Stichting Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis, zijn dankbaarheid uit naar alle betrokkenen. Hij gaf aan dat (bedrijfs-)Vrienden, donateurs en Stichtingen hard nodig zijn om het ziekenhuis en zijn patiënten te helpen. Eric-Paul Dijkhuizen: “Want als je ziek bent zijn het vaak de kleine dingen die het verschil maken: net dat kleine beetje extra, net dat beetje meer.”

Dankzij de steun van de (bedrijfs-)Vrienden, donateurs en Stichtingen worden allerlei aanvullende voorzieningen gerealiseerd die het verblijf voor de patiënten en hun naasten in ons ziekenhuis veraangenamen.

Innovatie in Maag-, Darm-, Leverzorg

Tijdens de lunch gaf dr. Maarten Vermaas, maag-, darm- en lever chirurg in het IJsselland, een interessante uiteenzetting over belangrijke innovaties binnen het sub specialisme Maag, Darm, Leverchirurgie. MDL zorg is niet voor niets het speerpunt van het ziekenhuis.

Ontwikkelingen in het IJsselland Ziekenhuis

Hierna nam Peter Draaisma, voorzitter Raad van Bestuur, het woord en presenteerde de ontwikkelingen binnen het IJsselland Ziekenhuis door de komst van de zorg van een aantal specialismen uit de tegenwoordige Havenpolikliniek en de samenwerking met het Erasmus MC. Tevens benoemde hij het voornemen van het IJsselland Ziekenhuis om de inkomsten uit fondsenwerving substantieel te laten groeien, door te investeren in een campagne gericht op financiering van extra projecten in de Centrale Hal, het Atrium, de Kliniek en de Operatiekamers. Hiervoor is binnen de bestaande budgetten geen geld beschikbaar. Het ziekenhuis wil dit bedrag graag werven via giften van (regionale) particulieren, bedrijven, fondsen en stichtingen.

Voedingsconcept IJsselland één van de beste van Nederland

De lunch was weer voortreffelijk georganiseerd door Dennis van der Pas, manager Catering, samen met Restaurant manager Theo Kool en chef-kok Alex van den Doel. Alle genodigden kregen diverse gerechten geserveerd uit het voedingsconcept ‘A la Carte’ van het IJsselland Ziekenhuis en Albron.
Leuk om te weten is dat dit concept als één van de top-3 voedingsconcepten van Nederlandse ziekenhuizen is beoordeeld.

Nieuwe Vrienden zijn altijd welkom!

De middag werd afgesloten door Wilma Timmermans, manager Customer Relations. Zij bedankte alle aanwezigen voor hun komst en sprak de wens uit dat zij volgend jaar graag de huidige Vrienden maar ook nieuwe bedrijfsvrienden mag verwelkomen.

Nieuwe Vrienden zijn altijd van harte welkom! Wilt u meer informatie of heeft u een idee? Laat het ons weten.