Nieuwe projecten

Deze projecten willen wij als ziekenhuis graag oppakken om het verblijf van de patiënt, diens naasten en bezoekers te veraangenamen en waarbij we uw hulp hard nodig hebben.

Groenvoorziening in de Centrale Hal

De natuur is gezond. Waarom dan zo weinig groen in het ziekenhuis? Daarom willen we de natuur naar binnen halen en het groen in de Centrale hal uitbreiden. Dit willen we doen door aanschaf van 6-8 bomen en boombakken.

Oncologisch centrum

Op het nu nog te renoveren oncologisch centrum komen vier palliatieve kamers en acht dagbehandeling plaatsen.

Vier palliatieve kamers met rooming-in faciliteiten

Deze worden meer huiselijk ingericht voor patiënten en hun naasten. Als geen behandeling meer mogelijk is, wordt er alles aan gedaan om patiënten in de laatste levensfase zo goed mogelijk bij te staan. Daarom is het juist hier belangrijk om een goede sfeer te creëren. Wij willen deze kamers op een zodanige manier inrichten dat patiënten en hun familie zich er aangenaam en comfortabel voelen. De inrichting zal bestaan uit een relax stoel, opklapbed als familie of andere dierbaren willen overnachten, een koelkastje, koffie en thee faciliteiten en Visuals.

Dagbehandelingsstoelen

De meeste patiënten die chemotherapie krijgen en die daarvoor niet in het ziekenhuis hoeven te overnachten, worden behandeld op de Dagbehandeling Oncologie. Comfort en een veilige omgeving zijn hierbij essentieel. Wij stellen alles in het werk om de patiënten en diens naasten daarbij zo goed mogelijk bij te staan in deze intensieve en moeilijke tijd. Door de aanschaf van acht nieuwe behandelstoelen willen wij hieraan bijdragen.

Wilt u ook graag iets betekenen voor ons ziekenhuis en een project steunen? Word Vriend via het aanmeldingsformulier. Deze vind u hier. Heeft u nog vragen? Kijk op onze contactpagina voor meer informatie.

Samen kunnen we de mooie extra’s realiseren voor patiënten, hun naasten en bezoekers van het IJsselland Ziekenhuis.