Nieuwe projecten

Deze projecten willen wij als ziekenhuis graag oppakken om het verblijf van de patiënt, diens naasten en bezoekers te veraangenamen en waarbij we uw hulp hard nodig hebben.

Groenvoorziening in de Centrale Hal

De natuur is gezond. Waarom dan zo weinig groen in het ziekenhuis? Daarom willen we de natuur naar binnen halen en het groen in de Centrale hal uitbreiden. Dit willen we doen door aanschaf van 6-8 bomen en boombakken.

Dagbehandelingsstoelen

De meeste patiënten die chemotherapie krijgen en die daarvoor niet in het ziekenhuis hoeven te overnachten, worden behandeld op de Dagbehandeling Oncologie. Comfort en een veilige omgeving zijn hierbij essentieel. Wij stellen alles in het werk om de patiënten en diens naasten daarbij zo goed mogelijk bij te staan in deze intensieve en moeilijke tijd. Door de aanschaf van acht nieuwe behandelstoelen willen wij hieraan bijdragen.

Wilt u ook graag iets betekenen voor ons ziekenhuis en een project steunen? Word Vriend via het aanmeldingsformulier. Deze vind u hier. Heeft u nog vragen? Kijk op onze contactpagina voor meer informatie.

Samen kunnen we de mooie extra’s realiseren voor patiënten, hun naasten en bezoekers van het IJsselland Ziekenhuis.