ANBI Stichting Vrienden

De Stichting Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis heeft de ANBI-status. ANBI wil zeggen: Algemeen Nut Beogende Instelling. ANBI’s genieten belastingvoordeel.
Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen zijn opgenomen in de schenk- en erfbelasting en een teruggaveregeling voor de energiebelasting.

Het fiscaal (RSIN) nummer van Stichting Vrienden is 800122720.

Het nummer van de Kamer van Koophandel is  41132464.

anbi

Fiscaal aftrekbaar

Schenkingen aan goede doelen met een ANBI status kunnen voor de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn als de zogeheten persoonsgebonden aftrek. U kunt deze op het aangiftebiljet inkomstenbelasting aangeven onder de vraag ”of u of uw fiscale partner giften deed”.

Meer informatie over periodieke schenkingen is te vinden op de website van de Belastingdienst.