Legaat of erfstelling

Wilt u ook in de toekomst een bijdrage leveren aan het IJsselland ziekenhuis? Dan kunt u de Vrienden van het IJsselland ziekenhuis opnemen in uw testament. In uw testament kunt u kiezen uit twee vormen: een legaat of een erfstelling. Elke nalatenschap in geld en goederen is welkom. Bij een legaat staat in het testament precies omschreven voor welk bedrag u de Stichting Vrienden van het IJsselland ziekenhuis ondersteunt. Bij een erfstelling neemt u de Stichting Vrienden van het IJsselland ziekenhuis in uw testament op als erfgenaam. U bepaalt zelf welk percentage van uw bezittingen voor de Stichting bestemd is.

Nalatenschapsfolder

Wij hebben een speciale folder gemaakt waarin wij informatie geven over de mogelijkheden om na te laten aan het IJsselland ziekenhuis. Die kunt u hier vinden.

Fonds op naam

Met een fonds op naam bepaalt u zelf de naam en de doelstelling van het fonds. U kunt een fonds op naam instellen tijdens uw leven, via een (periodieke) schenking of via uw testament. Voor meer informatie over deze mogelijkheid kunt u contact opnemen met uw notaris. Hebt u die niet dan brengen wij u graag in contact met onze notaris.

Het is voor u goed om te weten dat bij een nalatenschap aan een goed doel geen successierechten hoeven te worden betaald.