Skip to main content

Samen investeren in de preventie en toekomst van de zorg

07 juni 2022

Op 17 mei organiseerde Stichting Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis de eerste van een serie ronde tafel bijeenkomsten, bedoeld om de kennis binnen en buiten het IJsselland met elkaar te verbinden. Als ziekenhuis staan we midden in de wijk en hebben we een maatschappelijke functie. We delen zo onze kennis, halen extra denkkracht naar het ziekenhuis en investeren in betekenisvolle relaties met organisaties en wijken in de omgeving van het ziekenhuis.

Deze eerste editie stond in het teken van preventie. Aan tafel aangeschoven waren onder andere verschillende wethouders en raadsleden van de omliggende gemeenten, Machteld Huber (Institute for Positive Health, IPH), Karen van Ruiten (programmadirecteur van Alles is Gezondheid), Hans Roskam (Welzijn Capelle) en diverse artsen uit het ziekenhuis.

Met dit thema sluiten we aan bij de bredere maatschappelijke gezondheidsdoelen om de zorg betaalbaar te houden en in te zetten op (mentaal) gezond, fit en vitaal blijven. De vraag die centraal stond: hoe kunnen wij als ziekenhuis hieraan bijdragen, zowel voor omliggende organisaties als voor de patiënten en bezoekers van het ziekenhuis?

Albert van Wijk, voorzitter Raad van Bestuur, opende de avond met een korte introductie over het belang van preventie. Dick van Sluis, voorzitter van het bestuur van de Stichting Vrienden van het IJsselland sloot daarbij aan, terwijl een heerlijk driegangenmenu werd voorgeschoteld. De maaltijd sloot aan bij wat patiënten in het ziekenhuis die dag ook voorgeschoteld kregen. Alex van den Doel, chefkok van het IJsselland Ziekenhuis, lichtte het voedingsconcept toe.

Machteld Huber nam daarna het stokje over en deelde meer over de visie achter het IPH. Positieve gezondheid zorgt voor een bredere kijk op gezondheid: mensen zijn meer dan alleen hun aandoening of ziekte. Middels een spinnenweb met zes verschillende dimensies, wordt de totaalgezondheid van mensen in kaart gebracht. Dat zorgt voor meer ruimte voor preventie én eigen regie van de patiënt.

Karen van Ruiten deelde meer over de ambitie achter het Alles is Gezondheid-programma en legde daarbij de nadruk op de openheid en het vertrouwen wat nodig is, zowel bij patiënt als bij de zorgorganisatie of het ziekenhuis. "Het is tijd om de ego's opzij te zetten en samen te investeren in gezondheid en zorg", aldus van Ruiten. Ook wethouder Christine Eskens (Rotterdam) sluit daarbij aan: "We moeten verder kijken dan het financiële plaatje of de systemen, en zien wat er nodig is."

De avond werd aan elkaar gepraat door Marianne van den Anker, bestuurslid Stichting Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis. Dit zorgde voornieuwe inspiratie, ook voor het ziekenhuis. Zo gaan we concreet aan de slag met het intensiveren van onze samenwerking met welzijnspartijen en breiden we de voorlichting over ons voedingsconcept verder uit in het ziekenhuis. Zo worden er voorlichtingen gegeven voor kinderen met coeliakie en ontwikkelen we voedingsmiddelen voor patiënten met een verminderde smaak. De volgende bijeenkomst is al gepland.