Skip to main content

Wij zijn de Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis

De Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis zijn mensen, bedrijven en organisaties die financieel bijdragen aan projecten die het verblijf in het ziekenhuis of de nazorg na een ingrijpende ziekte draaglijker maken. Vrienden ondersteunen het IJsselland Ziekenhuis door initiatieven van patiënten en personeel financieel mogelijk te maken.

Zij zijn enorm belangrijk omdat zij voor de extra’s kunnen zorgen die helaas niet via het budget van de overheid en zorgverzekeraars bekostigd kunnen worden.

De stichting Vrienden en de keuze van de projecten

Het bestuur van de stichting Vrienden beslist aan welke projecten een bijdrage kan worden geleverd. Dit doen zij natuurlijk in nauw overleg met de medisch specialisten, de afdelingen en de Raad van Bestuur van het ziekenhuis.

Het Bestuur

Dick van Sluis

voorzitter

Gezondheidszorg is van ons allemaal. Het zal je maar overkomen dat je het nodig hebt. Wat is er dan fijner om net dat beetje extra zorg en aandacht te kunnen krijgen in ons IJsselland ziekenhuis. Hier geldt nog de menselijke maat en warmte. Het IJsselland ziekenhuis zet zich vooral in om uw herstel zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Ideeën, wensen van patiënten, bezoekers en medewerkers zijn er te over en daar draagt de stichting graag een steentje aan bij. Daar hebben we wel uw hulp voor nodig zodat we zoveel mogelijk initiatieven, die vaak buiten de reguliere exploitatie begroting, vallen kunnen realiseren.

De Stichting Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis doet graag mee in uw omgeving, en als voorzitter wil ik mij hiervoor inzetten en ook mijn netwerk hiervoor te benaderen. Doet U met ons mee?

 

Willem H. Groenendijk

lid

Als geboren en getogen Capellenaar ben ik maar wat trots op ons eigen Capelse ziekenhuis met een meer dan regionale functie. Mooi om een bestuurlijke en financiële bijdrage te leveren als vriend  voor een nog mooier en toekomstbestendig ziekenhuis waar je geen patiënt of cliënt bent, maar een gast. Trots om te melden dat onze drie kinderen in dit ziekenhuis zijn geboren en dus echte Capellenaren zijn!

Ik hoop dat wij, als bestuur van de Stichting Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis, het verschil mogen maken tussen de formele zorg en aanvullende zaken die het verblijf en de functie van het ziekenhuis nog prettiger maken. Vrienden ben je samen en samen ben je vriend. 

Bert Sterkenburg

lid

De Stichting Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis realiseert met fondswerving de extra middelen die nodig zijn om het verblijf in het ziekenhuis voor patiënten en hun verwanten iets aangenamer te maken. Ik wil daar graag mijn bijdrage aan leveren.

Daarnaast is het buitengewoon interessant om de ontwikkelingen in de zorg te volgen en als klankbord voor het bestuur te kunnen fungeren.

Marianne van den Anker

lid

De ambities van het IJsselland om in het hart van de samenleving te ‘opereren’ spreken mij zeer aan. De plannen om van de centrale hal een fijne plek te maken zien er veelbelovend uit. Ik hoop dat we met de “Vrienden van” veel mensen aan ons weten te (ver)binden die deze extra dingen gewoon bij elkaar regelen en organiseren.

Toen mijn oudste zoon in het IJsselland voor zijn leven vocht tegen bacteriële hersenvliesontsteking was er tijdens zijn herstel een fijne speelplek, die,  óók al in die tijd, 14 jaar geleden door de Vrienden mogelijk was gemaakt. Hoe fijn was dat! Mede vanwege deze positieve persoonlijke ervaringen in en met het IJsselland ben ik extra gemotiveerd om mijn rol in het bestuur voortvarend op te pakken.

Wim Hendriks

lid

Het IJsselland Ziekenhuis is van ons allemaal. We hebben recht op goede zorg. Dat biedt het ziekenhuis voor de patiënten die van het ziekenhuis gebruik maken. Graag lever ik als ´ambassadeur´ een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de gastvrijheid van deze regionale voorziening, door middel van op maat gesneden projecten. Ik zet mijn netwerk en kennis graag in voor het werven van externe financiers om deze ambitie te realiseren.

Gert Abma

penningmeester

Als Capels ondernemer en voorzitter van het ENC ben ik altijd op zoek naar toegevoegde waarde en verbinding. En juist die twee aspecten komen in mijn functie als bestuurder van Vrienden van IJsselland Ziekenhuis prima tot hun recht. En dat alles om iets extra te betekenen voor de zorg voor patiënten en hun omgeving, het ziekenhuis.

Albert van WIjk

secretaris (voorzitter Raad van Bestuur IJsselland Ziekenhuis)

Ik waardeer de betrokkenheid en inzet van de  Vrienden van het IJsselland enorm. Door hun bijdrage kunnen we het verblijf van patiënten in ons ziekenhuis nog prettiger  maken. Het is mooi om te zien wat dit betekend voor onze patiënten, jong en oud.

Zelf ben ik bestuurslid geworden omdat ik het belangrijk vind om vanuit mijn rol als voorzitter Raad van Bestuur  de verbinding te kunnen leggen  tussen het IJsselland Ziekenhuis,  de Stichting Vrienden van het IJsselland en hun netwerk. Het Bestuur fungeert voor mij  als klankbord door hun kennis en ervaring.  Jaarlijks organiseren wij met elkaar een brainstormsessie om over relevante onderwerpen m.b.t. de zorgverlening, van gedachten te wisselen.

 

ANBI Stichting Vrienden

De Stichting Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis heeft de ANBI-status. ANBI wil zeggen: Algemeen Nut Beogende Instelling. ANBI’s genieten belastingvoordeel.
Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen zijn opgenomen in de schenk- en erfbelasting en een teruggaveregeling voor de energiebelasting.

Het fiscaal (RSIN) nummer van Stichting Vrienden is 800122720.

Het nummer van de Kamer van Koophandel is  41132464.

Fiscaal aftrekbaar

Schenkingen aan goede doelen met een ANBI status kunnen voor de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn als de zogeheten persoonsgebonden aftrek. U kunt deze op het aangiftebiljet inkomstenbelasting aangeven onder de vraag ”of u of uw fiscale partner giften deed”.

Meer informatie over periodieke schenkingen is te vinden op de website van de Belastingdienst.