Wij zijn de Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis

De Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis zijn mensen, bedrijven en organisaties die financieel bijdragen aan projecten die het verblijf in het ziekenhuis of de nazorg na een ingrijpende ziekte draaglijker maken. Vrienden ondersteunen het IJsselland Ziekenhuis door initiatieven van patiënten en personeel financieel mogelijk te maken.

Zij zijn enorm belangrijk omdat zij voor de extra’s kunnen zorgen die helaas niet via het budget van de overheid en zorgverzekeraars bekostigd kunnen worden.

De stichting Vrienden en de keuze van de projecten

Het bestuur van de stichting Vrienden beslist aan welke projecten een bijdrage kan worden geleverd. Dit doen zij natuurlijk in nauw overleg met de medisch specialisten, de afdelingen en de Raad van Bestuur van het ziekenhuis.

Het Bestuur

 • Eric Faassen

  voorzitter

  Bijna iedereen komt wel een keer in een ziekenhuis! Het IJsselland is een innovatief ziekenhuis waar de medewerkers hard werken om uw herstel in het ziekenhuis zo “warm” en menselijk mogelijk te organiseren. Hoe mooi zou het dan zijn dat het verblijf, naar omstandigheden, nog prettiger zou zijn om het herstel te bevorderen of de nazorg te verbeteren? Veel patiënten en medewerkers hebben daar goede ideeën over. Naar deze ideeën luisteren we graag, maar voor de uitwerking is vaak extra geld nodig. Helaas kan dit meestal niet worden bekostigd uit de reguliere exploitatie van het ziekenhuis.

  Daarom wil ik graag mijn ervaring, kennis en netwerk inzetten om daaraan bij te dragen. Zodat de medewerkers nog beter kunnen werken aan uw herstel.

 • Carla Collignon-Meeusen

  lid

  Ik ben geboren en getogen in Krimpen aan den IJssel en eigenaresse van drukkerij Efficiënta eveneens in Krimpen.
  Naast een onbezoldigde bestuursfunctie bij de Muziekschool Krimpen ben ik sinds 2019 ook verbonden aan de Stichting Vrienden van het IJsselland ziekenhuis.

  In een periode waarin wij steeds ouder worden en lokale zorg uiterst belangrijk is, verdient het IJsselland een grote schare vrienden die het een warm hart toedraagt.
  Extra’s die buiten de ‘zorg’ vallen, zoals een mooie aankleding van de centrale hal, komen niet in aanmerking voor subsidie.  Toch is omgeving juist heel bepalend voor hoe zorg wordt ervaren. Hier zet ik me dan ook graag voor in.

 • Willem H. Groenendijk

  lid

  Als geboren en getogen Capellenaar ben ik maar wat trots op ons eigen Capelse ziekenhuis met een meer dan regionale functie. Mooi om een bestuurlijke en financiële bijdrage te leveren als vriend  voor een nog mooier en toekomstbestendig ziekenhuis waar je geen patiënt of cliënt bent, maar een gast. Trots om te melden dat onze drie kinderen in dit ziekenhuis zijn geboren en dus echte Capellenaren zijn!

  Ik hoop dat wij, als bestuur van de Stichting Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis, het verschil mogen maken tussen de formele zorg en aanvullende zaken die het verblijf en de functie van het ziekenhuis nog prettiger maken. Vrienden ben je samen en samen ben je vriend. 

 • Bert Sterkenburg

  lid

  De Stichting Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis realiseert met fondswerving de extra middelen die nodig zijn om het verblijf in het ziekenhuis voor patiënten en hun verwanten iets aangenamer te maken. Ik wil daar graag mijn bijdrage aan leveren.

  Daarnaast is het buitengewoon interessant om de ontwikkelingen in de zorg te volgen en als klankbord voor het bestuur te kunnen fungeren.

 • Marianne van den Anker

  lid

  De ambities van het IJsselland om in het hart van de samenleving te ‘opereren’ spreken mij zeer aan. De plannen om van de centrale hal een fijne plek te maken zien er veelbelovend uit. Ik hoop dat we met de “Vrienden van” veel mensen aan ons weten te (ver)binden die deze extra dingen gewoon bij elkaar regelen en organiseren.

  Toen mijn oudste zoon in het IJsselland voor zijn leven vocht tegen bacteriële hersenvliesontsteking was er tijdens zijn herstel een fijne speelplek, die,  óók al in die tijd, 14 jaar geleden door de Vrienden mogelijk was gemaakt. Hoe fijn was dat! Mede vanwege deze positieve persoonlijke ervaringen in en met het IJsselland ben ik extra gemotiveerd om mijn rol in het bestuur voortvarend op te pakken.

 • Wim Hendriks

  lid

  Het IJsselland Ziekenhuis is van ons allemaal. We hebben recht op goede zorg. Dat biedt het ziekenhuis voor de patiënten die van het ziekenhuis gebruik maken. Graag lever ik als ´ambassadeur´ een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de gastvrijheid van deze regionale voorziening, door middel van op maat gesneden projecten. Ik zet mijn netwerk en kennis graag in voor het werven van externe financiers om deze ambitie te realiseren.

 • Gert Abma

  penningmeester

  Als Capels ondernemer en voorzitter van het ENC ben ik altijd op zoek naar toegevoegde waarde en verbinding. En juist die twee aspecten komen in mijn functie als bestuurder van Vrienden van IJsselland Ziekenhuis prima tot hun recht. En dat alles om iets extra te betekenen voor de zorg voor patiënten en hun omgeving, het ziekenhuis.

 • Albert van WIjk

  secretaris (voorzitter Raad van Bestuur IJsselland Ziekenhuis)

  Ik waardeer de betrokkenheid en inzet van de  Vrienden van het IJsselland enorm. Door hun bijdrage kunnen we het verblijf van patiënten in ons ziekenhuis nog prettiger  maken. Het is mooi om te zien wat dit betekend voor onze patiënten, jong en oud.

  Zelf ben ik bestuurslid geworden omdat ik het belangrijk vind om vanuit mijn rol als voorzitter Raad van Bestuur  de verbinding te kunnen leggen  tussen het IJsselland Ziekenhuis,  de Stichting Vrienden van het IJsselland en hun netwerk. Het Bestuur fungeert voor mij  als klankbord door hun kennis en ervaring.  Jaarlijks organiseren wij met elkaar een brainstormsessie om over relevante onderwerpen m.b.t. de zorgverlening, van gedachten te wisselen.

   

ANBI Stichting Vrienden

De Stichting Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis heeft de ANBI-status. ANBI wil zeggen: Algemeen Nut Beogende Instelling. ANBI’s genieten belastingvoordeel.
Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Belastingvrijstellingen zijn opgenomen in de schenk- en erfbelasting en een teruggaveregeling voor de energiebelasting.

Het fiscaal (RSIN) nummer van Stichting Vrienden is 800122720.

Het nummer van de Kamer van Koophandel is  41132464.

Fiscaal aftrekbaar

Schenkingen aan goede doelen met een ANBI status kunnen voor de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn als de zogeheten persoonsgebonden aftrek. U kunt deze op het aangiftebiljet inkomstenbelasting aangeven onder de vraag ”of u of uw fiscale partner giften deed”.

Meer informatie over periodieke schenkingen is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Stichting Vrienden van het IJsselland Ziekenhuis

 • Prins Constantijnweg 2

 • 2906 ZC Capelle aan den IJssel

Copyright © - Alle rechten voorbehouden

Powered by